top of page

REFUSJON VED HØYT FRAVÆR - UNIK ORDNING I EN UNIK BARNEHAGE!

I Barnas Moa følger oppholdsbetalingen nasjonal makspris. Vi har en kost pris på kr 650,- per måned for å dekke vårt gode mattilbud. Siden kostpengene er relativt høye synes vi det er rettmessig å ha en refusjonsordning ved høyt sykefravær.

Hver familie kan få refusjon på kr 50% på kostpenger ved neste faktura dersom ett eller flere søsken til sammen har hatt 10 eller flere fraværsdager det har plass i barnehagen i løpet av kalendermåneden. Foreldrene må melde dette inn til barnehagen selv på mail siste dag i måneden og innen 3 måneder for at refusjonskravet ikke skal foreldes. Barnehagen sjekker fraværet på Mykid, så det er viktig at foreldrene har registrert fraværet der for å få refusjon.

Alle fraværsdager som barnet normalt har barnehageplass teller, uavhengig av om det gjelder sykdom, ferie eller andre årsaker for at barnet ikke er i barnehagen den dagen. En skal ikke regne med dager der barnehagen er stengt, slik som ved planleggingsdager, jule-, påske- og sommerstengt barnehage.

bottom of page