REFUSJON VED HØYT FRAVÆR - UNIK ORDNING I EN UNIK BARNEHAGE!

I Barnas Moa følger oppholdsbetalingen nasjonal makspris. Vi har en kost pris på kr 650,- per måned for å dekke vårt gode mattilbud. Siden kostpengene er relativt høye synes vi det er rettmessig å ha en refusjonsordning ved høyt sykefravær.

Hver familie kan få refusjon på kr 1.000,- ved neste faktura dersom ett eller flere søsken til sammen har hatt 10 eller flere fraværsdager i løpet av kalendermåneden. Foreldrene må melde dette inn til barnehagen selv på mail siste dag i måneden og innen 3 måneder for at refusjonskravet ikke skal foreldes. Barnehagen sjekker fraværet på Mykid, så det er viktig at foreldrene har registrert fraværet der for å få refusjon.

Alle fraværsdager som barnet normalt har barnehageplass teller, uavhengig av om det gjelder sykdom, ferie eller andre årsaker for at barnet ikke er i barnehagen den dagen. En skal ikke regne med dager der barnehagen er stengt, slik som ved planleggingsdager, jule og påskestengt. Krav om refusjon gjelder ikke for juli og desember måned da foreldrene uansett betaler halv oppholdsbetaling uavhengig av bruk av plass, slik at en barnehageplass over ett år faktureres tilsvarende 11 måneder over 12 måneder.

© 2002-19 Barnas Moa AS