top of page

VIRKSOMHETSPLAN

 

”En visjon er å sammenligne med et fyrtårn, et Ona fyr som blinker i det fjerne og hjelper oss å holde kursen. Som sender lysstråler ned til oss når det er mørkt og kaldt og ingen riktig vet hva som skjer, før vi ser lyset: Det var dit, ja! Det er dit vi skal seile! Ikke til fyret men langt forbi. En visjon skal derfor ikke være målbar; den skal ikke engang nås. Den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger”

 

(Ingebrigt Steen Jensen: ”Ona fyr”)

Virksomhetsplan for Barnas Moa, 2023-2027

Visjon:

 

I Barnas Moa har vi fokus på økologi og miljø. Vår visjon er en grønnere hverdag. Denne visjonen ønsker vi å strebe mot ved å jobbe med og ha fokus på:

 

 • Gjenbruk, gjenvinning og ombruk 

 • Kosthold og ernæring 

 • Grønt flagg

 

Last ned hele Virksomhetsplanen for barnehagen 2023-2027 her!

GÅ TIL ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN!

ÅRSPLAN

Årets satsningsområde:

Med vår visjon og rammeplanen som utgangspunkt, vil vi dette barnehageåret ha fokus på jungelen. 

Gjennom hele året har vi også fokus på  gjenbruk, natur og uteliv.

 

Årets tema for Grønt Flagg er  

Baby Junkyard

AUGUST 2023- JULI 2024

Overordnet mål for Barnas Moa:

 

I Barnas Moa skal alle barn føle seg trygge. Trygghet er et av de mest grunnleggende behovene som må ligge til grunn for at utvikling skal kunne finne sted.

 

For å skape trygge barn, må vi voksne være:

 • Anerkjennende

 • Bekreftende

 • Forståelsesfulle

 • Hensynsfulle

 • Empatiske

 • Til stede for barna fysisk og psykisk

 • Omsorgsfulle

 • Tydelige

 • Engasjerte

 • Forutsigbare

 • Positive

 

Last ned hele Årsplan for 2023/24 her!

Årsplan
bottom of page