top of page

VIRKSOMHETSPLAN

 

”En visjon er å sammenligne med et fyrtårn, et Ona fyr som blinker i det fjerne og hjelper oss å holde kursen. Som sender lysstråler ned til oss når det er mørkt og kaldt og ingen riktig vet hva som skjer, før vi ser lyset: Det var dit, ja! Det er dit vi skal seile! Ikke til fyret men langt forbi. En visjon skal derfor ikke være målbar; den skal ikke engang nås. Den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger”

 

(Ingebrigt Steen Jensen: ”Ona fyr”)

Virksomhetsplan for Barnas Moa, 2019-2023

Visjon:

 

I Barnas Moa har vi fokus på økologi og miljø. Vår visjon er en grønnere hverdag. Denne visjonen ønsker vi å strebe mot ved å jobbe med og ha fokus på:

 

 • Gjenbruk, gjenvinning og ombruk 

 • Såing, økologisk dyrking og høsting 

 • Kosthold og ernæring 

 • Grønt flagg

 

Last ned hele Virksomhetsplanen for barnehagen 2019-2023 her!

GÅ TIL ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN!

ÅRSPLAN

Årets satsningsområde:

 

Med vår visjon “En grønnere hverdag”og rammeplanen som utgangspunkt, vil vi dette barnehageåret ha fokus på “Levanger- byen vår” og “Livet på bondegården”. Vi vil gjennom hele året ha fokus på natur og friluftsliv, og øve oss mer på å gå på tur. Årets tema for Grønt Flagg er uteområde/ naturområde, og årets prosjekt er “Fra stall til snekkerbod” og etablering av leirplass. Vi vil også etablere et gjenbruksmarked i barnehagen som en del av vår visjon om en grønnere hverdag og som et Grønt Flagg event. Vi ønsker å ta en viktig rolle ved å tilrettelegge for at barneklær blir brukt lenger ved å arrangere byttedager i barnehagen.

AUGUST 2022- JULI 2023

Overordnet mål for Barnas Moa:

 

I Barnas Moa skal alle barn føle seg trygge. Trygghet er et av de mest grunnleggende behovene som må ligge til grunn for at utvikling skal kunne finne sted.

 

For å skape trygge barn, må vi voksne være:

 • Anerkjennende

 • Bekreftende

 • Forståelsesfulle

 • Hensynsfulle

 • Empatiske

 • Til stede for barna fysisk og psykisk

 • Omsorgsfulle

 • Tydelige

 • Engasjerte

 • Forutsigbare

 • Positive

 

Last ned hele Årsplan for 2022/23 her!

Årsplan
bottom of page