#1 KOMPETANSE
#1 KOMPETANSE

Når du velger barnehage bør du vite at personalet har faglig kompetanse. Barnas Moa har ett mål om at alle ansatte skal ha pedagogisk utdannelse eller fagbrev. Vi har høy pedagogtetthet og nesten alle assistenter har utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barnehagen har nå vært i drift siden 2002. Det betyr at vi som virksomhet er ferdig med mange personalprosesser nye bedrifter er igjennom før driften er stabilisert. Vi har et godt arbeidsmiljø.

press to zoom
#2 LOKALISERING
#2 LOKALISERING

Vi har en unik lokalisering i aksen Levanger - Verdal. Ved å investere 5-10 ekstra minutter med kjøring gir du barnet ditt tilgang til et eldorado på en økologisk gård i fantastisk landskap og uteområde med flere perler som naturlige turmål. Når du tenker på hvor mange timer barnet ditt oppholder seg i barnehagen så kjører du med god samvittighet.

press to zoom
#3 MAT
#3 MAT

I de første leveårene er det helt fantastisk hvordan barnekroppen utvikler seg. Da er det viktig at ungene får i seg nok og god mat når de tilbringer lange dager i barnehagen. Vi har matglede i fokus og Barnas Moa har ett unikt kosttilbud. Ikke bare er nesten all mat vi serverer økologisk, vi har også full kost så ingen matpakke er nødvendig. Meny med varm lunsj hver dag er sammensatt og gir fullverdig kosttilbud. Vi har egen nyttehage på gården. Ungene forstår hvor maten kommer fra!

press to zoom
#4 DYR
#4 DYR

Flere studier har påvist positive effekter ved at barn har kontakt med dyr. Det er både sauer, kaniner, ponnier, katter, høner og haner på gården. Vi mater dyrene, synger og snakker til de. Stell og ridning med verdens snilleste shetlandsponni er også populært. Mye mestring og omsorg. Vi gir matrester til hønene og plukker egg og det er spennende når vi lar hønene ruge fram kyllinger. Sirkelen er sluttet.

press to zoom
#5 Unik moderasjonsordning
#5 Unik moderasjonsordning

I vår barnehage kan du få kr 1.000,- i refusjon hver kalendermåned hvor familien har mer enn 10 fraværsdager.

press to zoom
#6 KREATIVITET
#6 KREATIVITET

Vi har kreativitet som fokusområde. Våre barn vil leve i en verden med nye utfordringer og begrensede ressurser. Vårt samfunnsmandat er å gi barna rom for å utfolde kreativ skapertrang. Dette skjer ikke med predefinerte leker, men når ungene får tilgang til papp, lim, maling og andre spennende gjenstander som kan gjenbrukes, skjer det noe magisk. Morgendagens utfordringer må løses i fellesskap. Derfor forankres kreativitet i et grunnsyn som har fokus på toleranse, nestekjærlighet og tilgivelse.

press to zoom
#7 SPRÅK
#7 SPRÅK

Vårt barnehagetilbud gir barnet ditt fortrinn med tidlig eksponering til engelsk som fremmedspråk. Barna elsker lekorienterte aktiviteter der de lærer basis ord som navn på farger, frukt, grønnsaker, ja/nei, opp/ned osv. Vi bruker også tegn til tale for å styrke ord og begrepslæring. Konfliktnivået reduseres når barnet styrker kommunikasjonsevnen og blir mindre frustrert.

press to zoom
#8 SIKKERHET & TRYGGHET
#8 SIKKERHET & TRYGGHET

For å kvalitetssikre vår tjeneste har vi inngått avtale med Lekeplasskontrollen som har årlig tilsyn av vårt uteområde med sertifiserte kontrollører. I tillegg har vi utvidet ulykkesforsikring som dekker alle barna som er registrert i barnehagen 24 timer i døgnet, sju dager i uken. Vi benytter også primærkontakter. Dette letter tilvenningsperioden i barnehage for at barnet skal føle seg trygt, men også vissheten om at vi har alle barna ved en eventuell evakuering.

press to zoom
#9 FORELDRE SAMARBEID
#9 FORELDRE SAMARBEID

For å styrke kommunikasjon med foreldrene benytter vi MyKID, en nettportal som gir foreldre og barnehagen mulighet til å sende meldinger og som gir oversikt over månedsplaner, registrering av fravær, ferie og andre funksjonaliteter. Vi har en skjermet småbarnsavdeling med eget uteområde og vi jobber kontinuerlig for å legge tilrette for en god tilvenningsperiode. Vi tilbyr foreldresamtaler minst to ganger i året og mer ved behov.

press to zoom