Prisliste

Gjelder fra 1. januar 2020.

Prisene justeres normalt en gang i året i forbindelse med  årsskifte og ny maksimalpris.

Oppholdsbetaling:

 

Vi operer med nasjonal makspris. Familier som benytter avtalegiro slipper gebyr på kr 50,- per faktura. Faktura sendes per mail.

 

Oppholdsbetaling 100% Helplass kr 3.135

Oppholdsbetaling   80% Helplass kr 2.508

(80% plass er 522 kroner lavere enn i kommunale barnehager!)

Kjøp av dag kr 400

 

Kostpenger:

Barnas Moa er en økologisk sertifisert barnehage med serveringsmerke i gull, som betyr at mattilbudet består av minst 90% økologiske matvarer. Vi dekker alle måltidene; Frokost, varm lunch og ettermiddagsmåltid.

I og med at barna får varm mat hver dag, slipper foreldrene å stresse med å lage middag når de kommer hjem, da de vet at barna har spist godt i barnehagen. Rekker man ikke frokost hjemme så har barna et godt alternativ i barnehagen og en slipper stress med å lage matpakke hver dag.

 

Kost 100% kr 650 (ca. 33 kroner pr. dag)

Kost  80%  kr 520 (ca. 33 kroner pr. dag)

Vi dekker også ordinært bruk av bleier, stelleunderlag, kluter, salve, solkrem etc.

Refusjon i foreldrebetalinga ved høyt registrert fravær:

Dersom barnet er borte 10 eller flere dager i løpet av en kalendermåned får familien kr. 1000 i refusjon på neste foreldrebetaling. Søsken teller i lag, men maks kr 1000,- per måned.

Det er foreldrenes ansvar å be om refusjon ved høyt fravær i forbindelse med sykdom og tilfeldige fridager innen siste dag hver måned. Kravet foreldes etter 3 måneder. Barnehagen sjekker fravær i Mykid, så det er viktig at foreldrene registrer fraværet der for å få tilgang til refusjonsordningen. Gjelder ikke for juli og desember da det er halv faktura disse månedene uavhengig av bruk av plass.

Dugnadsdepositum:

Vi vet at ikke alle har anledning til å være med på dugnad bestandig. Vi har en ordning der alle betaler et dugnadsdepositum på kr 50 per måned august-mai (10 måneder). Dersom en er med på en dugnad vil halvt innbetalt depositum (kr 250) bli trukket fra på faktura i juni måned. Dersom en er med på to dugnader i løpet av barnehageåret vil helt innbetalt dugnadsdepositum (kr 500) bli trukket fra på barnehageregningen i juni måned. I slutten av hvert år blir utestående depositum summert og lagt til disposisjonsfond som foreldrene bestemmer hva skal benyttes til. På denne måten er alle med å bidrar uten dårlig samvittighet! Foreldrene har bestemt at fondet skal benyttes til spesielle aktiviteter og arrangement for barna, eller til innkjøp av leker og utstyr som foreldrene i samarbeid med barnehagen ser at vi trenger.

Gebyr henting etter stengetid:

300 kr. for hver påbegynte halvtime.

Søskenmoderasjon:

Søsken nr. 2 får 30% rabatt på oppholdsbetalingen. Søsken nr. 3 eller flere får 50% rabatt på oppholdsbetalingen.

Viser ellers til nasjonal ordning om redusert oppholdsbetaling ved lav inntekt, se Levanger kommune sine nettsider.

© 2002-20 Barnas Moa AS