top of page

Prisliste

Gjelder fra 1. januar 2021.

Prisene justeres normalt en gang i året i forbindelse med  årsskifte og ny maksimalpris.

Oppholdsbetaling:

 

Vi operer med nasjonal makspris. Familier som benytter avtalegiro slipper gebyr på kr 50,- per faktura. Faktura sendes per mail.

 

Oppholdsbetaling 100% Helplass kr 3.230

Oppholdsbetaling   80% Helplass kr 2.584

80% plass har lavere sats tilsvarende 80% i kommunale barnehager. Ja, den er faktisk billigere enn en 60% plass i kommunale barnehager. Vi ønsker å gi småbarnsfamilier et fleksibelt barnehagetilbud som ikke straffer familier som ufrivillig må betale for 100% plass men som ønsker å ha frihet til å ta noen fridager med barnet. 

Kjøp av dag ved deltidsplass : kr 400 per dag.

 

Kostpenger:

Barnas Moa er en økologisk sertifisert barnehage med serveringsmerke i gull, som betyr at mattilbudet består av minst 90% økologiske matvarer. Vi dekker alle måltidene; Frokost, varm lunch og ettermiddagsmåltid.

I og med at barna får varm mat hver dag, slipper foreldrene å stresse med å lage middag når de kommer hjem, da de vet at barna har spist godt i barnehagen. Rekker man ikke frokost hjemme så har barna et godt alternativ i barnehagen og en slipper stress med å lage matpakke hver dag.

 

Kost 100% kr 650 (ca. 33 kroner pr. dag)

Kost  80%  kr 520 (ca. 33 kroner pr. dag)

Vi dekker også ordinært bruk av bleier, stelleunderlag, kluter, salve, solkrem etc.

Refusjon i foreldrebetalinga ved høyt registrert fravær:

Dersom barnet er borte 10 eller flere dager det har plass i løpet av en kalendermåned får familien 50% rabatt på kostpenger ved neste foreldrebetaling. Refusjonsbeløp reduseres forholdsmessig hos familier med redusert oppholdsbetaling.

Det er foreldrenes ansvar å be om refusjon ved høyt fravær i forbindelse med sykdom og tilfeldige fridager innen siste dag hver måned. Kravet foreldes etter 3 måneder. Barnehagen sjekker fravær i Mykid, så det er viktig at foreldrene registrer fraværet der for å få tilgang til refusjonsordningen. Gjelder ikke for juli og desember da det er halv faktura disse månedene uavhengig av bruk av plass.

​​

Gebyr henting etter stengetid:

300 kr. for hver påbegynte halvtime.

Søskenmoderasjon:

Søsken nr. 2 får 30% rabatt på oppholdsbetalingen. Søsken nr. 3 eller flere får 50% rabatt på oppholdsbetalingen.

Viser ellers til nasjonal ordning om redusert oppholdsbetaling ved lav inntekt, se Levanger kommune sine nettsider.

bottom of page