top of page

Prisliste

Gjelder fra 1. august 2023.

Prisene justeres normalt en gang i året i forbindelse med  årsskifte og ny maksimalpris.

Oppholdsbetaling:

 

Vi operer med nasjonal makspris. Familier som benytter avtalegiro slipper gebyr på kr 50,- per faktura. Faktura sendes per mail.

 

Oppholdsbetaling 100% helplass kr 3.000

 

Kostpenger:

Barnas Moa er en økologisk sertifisert barnehage med serveringsmerke i gull, som betyr at minst 90% av innkjøpte matvarer er økologiske matvarer (matvarer som består av viltkjøtt og villfisk holdes utenfor beregningen).

 

Vi dekker alle måltidene; Frokost, varm lunch og ettermiddagsmåltid.

I og med at barna får varm mat hver dag, slipper foreldrene å stresse med å lage middag når de kommer hjem, da de vet at barna har spist godt i barnehagen. Rekker man ikke frokost hjemme så har barna et godt alternativ i barnehagen og en slipper å lage matpakke hver dag.

 

Kost 100% kr 650 (ca. 33 kroner pr. dag)

Vi dekker også bruk av bleier, stelleunderlag, kluter, salve, solkrem etc.

Refusjon i foreldrebetalinga ved høyt registrert fravær:

Dersom barnet er borte 10 eller flere dager det har plass i løpet av en kalendermåned får familien 50% rabatt på kostpenger ved neste foreldrebetaling. Refusjonsbeløp reduseres forholdsmessig hos familier med redusert oppholdsbetaling.

Det er foreldrenes ansvar å be om refusjon ved høyt fravær i forbindelse med sykdom og tilfeldige fridager innen siste dag hver måned. Kravet foreldes etter 3 måneder. Barnehagen sjekker fravær i Mykid, så det er viktig at foreldrene registrer fraværet der for å få tilgang til refusjonsordningen. Gjelder ikke for juli og desember da det er halv faktura disse månedene uavhengig av bruk av plass.

Gebyr henting etter stengetid:

300 kr. for hver påbegynte halvtime.

Søskenmoderasjon:

Søsken nr. 2 får 30% rabatt på oppholdsbetalingen. Søsken nr. 3 samtidig i barnehagen er gratis.

Viser ellers til nasjonal ordning om redusert oppholdsbetaling ved lav inntekt, se Levanger kommune sine nettsider.

bottom of page