top of page

Pressemelding 30. april 2024.

Barnas Moa barnehage i Levanger legger ned tilbudet fra høsten. Den private barnehagen har vært i drift siden 2002. Den har utmerket seg som den første barnehagen i Norge som ble sertifisert med serveringsmerke i gull fra Debio i 2013 og har siden blitt re-sertifisert hvert år.

 

Det er tungt å legge ned driften, men det er på samme tid det eneste forsvarlige. De økonomiske rammene for å drive en liten barnehage er meget utfordrende. Egenkapitalen er borte etter tap under pandemien. Selv om barnehagen klarte å balansere driftsresultatet noe etter dette, så går driften igjen med underskudd i første kvartal 2024. Dermed er det bedre å ta ansvaret med en planlagt avvikling der foreldre får mulighet til å finne ny plass til høsten og en naturlig overgang i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår. Alternativet kunne vært å risikere konkurs på et seinere tidspunkt der foreldre plutselig mistet plassen over natten.

For å ivareta ansatte, barn og foreldre i best mulig grad har Barnas Moa inngått en avtale med Abra Cadabra barnehage som ligger i samme skolekrets. Dette er en Reggio Emilia inspirert barnehage som matcher bra. Den er kjent for å ha et genuint fokus på barnets perspektiv og lekemiljøet. Barnehagen holder til i nye lokaler, har en solid økonomi og stabilt personale.

Avtalen som er inngått gir mulighet for at vennskapsbånd og arbeidsplasser i større grad ivaretaes også etter sommeren, forutsatt at flest mulig foreldre ønsker å ta i mot et tilbud om plass i Abra Cadabra fra august. Det går for tiden 20 barn i Barnas Moa, med litt over fem voksne i grunnbemanning.

Spørsmål kan rettes til: post@barnasmoa.no

For mer info om Abra Cadabra barnehage:

https://abra-cadabra.barnehage.no/

DIY søte monstre
bottom of page